Névnap és dátum script


JELENLEGI HOLDFÁZISLogo

FÓRUM


Múltunkról

      1181-ben lakott hely, középkori templomáról már 1315-ből hallunk. 1332-34-ben papja Pál volt. 1351-ben a Szekeresi család négy tagja engedélyt kapott az erdélyi püspöktől, hogy a Szekeresen épült és a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt kápolnájukban papot és istentiszteletet tarthassanak. Valószínű, hogy ez a kérés már a mai templomra vonatkozik.

   A XV. században a rozsályi Kun családnak  a nagyszekeresi templomban volt a temetkező helye. Az 1717. évi tatárjáráskor a templomba menekült népet a tatárok észrevették, és mind megölték őket. A templomot 1771-ben állították helyre, ekkor készült a famennyezet, a szószék 73-ban, a karzat pedig 83-ban lett kész. 1958-59-ben újrafestik a fafelületeket. Az 1985 körüli általános feltárás és felújítás után az OMF szépen helyreállítja a templomot.

 

     Egy szigeten lévő régi temető közepén áll a gótikus kőtemplom. A keletelt templom szentélye keskenyebb a hajónál, és a nyolcszög három oldalával záródik. A törésvonalakon támpillérek állnak, kivéve a szentély északi oldalát, amely mellett régen sekrestye állt. De vannak támpillérek a hajó sarkain és oldalai közepén is. A déli bejárat felső része még az eredeti pálcatagos-törtíves, épen megmaradt gótikus kő ajtókeret. Ez előtt találjuk a déli bejárati előcsarnokot. A hajó és a szentély déli oldalán a támpillérek között egy-egy gótikus ablak nyílik. A szentély délkeleti ablaka a többinél keskenyebb, osztetlan, könyöklője a többinél alacsonyabban, szemöldöke magasabban helyezkedik el. A szentély keleti végén tölcséres kerek ablak, az északi falában félköríves záródású reneszánsz szentségtartó fülke van. Az 5,3X7 méteres szentélyben legutóbb visszaállították a mennyezet bordaindításait, és a meglévő keresztbordákat. A 7X11 méteres hajóban és a szentélyben sík deszkamennyezet van, ezt egymástól csúcsíves diadalív választja el, mely a váll fölött profilírozott, a hajó felé pálca és horony, a szentély felé lesarkítás jellemez.A nyugati karzat egyik alsó kazettáján ezt olvassuk: "Ezen kar építtetett Isten Ditsőségére a N. Szekeresi Reformata Sz. Ekklésia költségével Kurator N. Kelemen Péter és T.Nagy János Uram Prédikátorságában 1783." A karzatot két oszlop tartja, mellvédjét öt pilaszter négy mezőre osztja, ezek díszes keretekbe helyezett faábrázolásokkal ékesek. A szószék hatszögletű, koronája háromemeletes és sűrű díszekkel tűzdelt. A padok és a Mózes-szék késő barokk stílusban készültek. Ma a templomban 130 ülőhely van. A templom műemlék.

    A templom nyugati homlokzata előtt áll a 4,7X4,7 méter alapterületű, 16 méter magas négy fiatornyos harangtorony. A templommal kis tető köti össze. A törzs vázszerkezetét kilenc oszlop alkotja, melyeket András-keresztek merevítenek.A császárfa a galéria aljából indul. Az eresz és a galéria mellvédje deszkaburkolatú, a törzs zsindely borítású. A torony a XVIII. század második felében épülhetett. A torony is műemlék.

    A 100 kg-os harangját 1802-ben ismeretlen helyen öntötték. - Fényes Elek szerint 398 református és 60 más, az 1911-13. évi névtárak szerint 474 református és 94 más vallású lakója volt.

(Forrás: Várady József: Tiszántúl református templomai II. p.773-774.; Debrecen, 1991. Alföldi Nyomda)

 

   

 

 
Honlapkészítés